Anugerah Biasiswa Felda Global Untuk Pelajar Malaysia

Jika anda masih mencari biasiswa (scholarship offer) untuk melanjutkan pelajaran ke university atau kolej-kolej  di Malaysia, Kumpulan Felda Global mempelawa pelajar-pelajar  Malaysia yang berazam  dan berkelayakan untuk berjaya dan berminat untuk menyambung pelajaran sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi ternama di luar negara (study abroad) untuk memohon (to submit you scholarship application)  Anugerah Biasiswa Kumpulan Felda Global.

Bidang Pengajian

Kursus-kursus yang dibiayai oleh Biasiswa Kumpulan Felda Global ini adalah untuk bidang pengajian berikut;

1. Kejuruteraan (Engineering)
2. Bioteknologi (Biotechnology)
3. Perakaunan (Accounting)
4. Kewangan (Finance)
5. Teknologi Maklumat (Information Technology)
6. Pemasaran Antarabangsa (International Business and marketing)

Syarat Am

1. Berumur tidak melebihi 18 tahun pada 31 Disember 2012.
2. Menonjolkan kemahiran kepimpinan melalui penyertaan aktif dalam aktiviti kokurikulum.
3. Jawatankuasa Pemilihan Kumpulan Felda Global berhak memilih calon-calon yang layak dan semua keputusan adalah muktamad.
4. Pemilihan kursus adalah terhad kepada jurusan yang ditawarkan dan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pemilihan.
5. Jawatankuasa Pemilihan berhak untuk meminda/menukar kriteria kelayakan bila mana perlu.
6. Calon-calon yang tidak layak, permohonan yang tidak lengkap dan permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

Kelayakan Memohon

Kejuruteraan dan Bioteknologi
- Keputusan SPM 2011 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Matematik Moden, Fizik/Kimia/Biologi dan mana-mana matapelajaran berkaitan dengan Kejuruteraan dan Bioteknologi.

Perakaunan, Kewangan, Teknologi Maklumat dan Pemasaran Antarabangsa
- Keputusan SPM 2011 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik Moden, Perakaunan, Sains dan Sejarah/Geografi.

Cara Memohon

a. Permohonan (scholarship application) perlu dibuat secara atas talian (online) melalui laman web Sistem Permohonan Biasiswa Kumpulan Felda.
b. Permohonan secara manual tidak akan diproses.
c. Setiap pemohon mestilah mempunyai emel peribadi masing-masing.

Tarikh Tutup

- Permohonan Anugerah Biasiswa Kumpulan Felda Global 2012 ini ditutup pada 7 April 2012.

Temuduga

a. Borang permohonan yang lengkap diisi dan telah dihantar secara atas talian perlu dicetak dan dibawa bersama dokumen asal serta salinan dokumen yang telah disahkan seperti sekeping gambar berukuran pasport, kad pengenalan, slip SPM 2011, sijil-sijil akademik, sijil-sijil ko-kurikulum, sijil-sijil kelahiran, kad pengenalan ibu dan bapa dan slip gaji ibu dan bapa semasa menghadiri sesi temuduga.
b. Hanya pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemuduga.
c. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon melalui emel.

Maklumat

* Sila rujuk laman web Felda Holdings untuk mendapatkan lebih maklumat.
* Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi
       
Ketua Pengambilan dan Perhubungan Universiti
Bahagian Sumber Manusia Kumpulan,
Kumpulan Felda Global,
Tingkat 9, Balai Felda,
Jalan Gurney 1,
54000 Kuala Lumpur.
Telefon : 03-2693 4241
Faks: 03-2698 2677
Emel : recruitment.feldaholdings@felda.net.my

Looking for more scholarship? Visit our FREE Scholarship Search Page

Anda boleh mendapatkan MAKLUMAT TERKINI dan updates di blog Pendidikan Malaysia

(1) Like / Follow Pendidikan Malaysia Facebook Page
https://web.facebook.com/pendidikanmalaysianews/
(2) Follow Pendidikan Malaysia di Google+
https://plus.google.com/+Pendidikanmalaysia
(3) Join Telegram Group blog Pendidikan Malaysia
https://telegram.me/pendidikanmalaysia
Load disqus comments

0 comments

DISCLAIMERS: Some of the pictures, videos and articles on pendidikanmalaysia.com are the property of their respective owners. pendidikanmalaysia.com do not hold any copyright about the said content. If you have recognized one of your photos, videos or others from pendidikanmalaysia.com contents that is in violation of copyright law, please email me at sunduvan [at] gmail.com. Based on your request, pendidikanmalaysia.com will put a proper credit to the said content OR would immediately remove the said material from the site upon proof and identification OR pendidikanmalaysia.com can arrange any other ways to solve the conflict. Thanks.