Memaparkan catatan dengan label Career And Job Vacancies. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Career And Job Vacancies. Papar semua catatan
2:43 PTG

Peluang Pekerjaan Akauntan Di Malaysia Graduan Diploma Dan Ijazah Perakaunan

Peluang pekerjaan Akauntan di Malaysia untuk graduan diploma atau ijazah perakaunan. Sebut sahaja bidang perakaunan, masyarakat umum akan mengaitkannya dengan jawatan sebagai akauntan walaupun hakikatnya pelbagai jawatan boleh disandang oleh mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidang perakaunan ini. Kerjaya akauntan ini memerlukan kemahiran serta kepakaran dan diakui ia tidak mudah didapati. Ramai pelajar sering bertanyakan soalan antaranya ialah 'Aliran akaun boleh kerja apa?'. Kita akan mengupas isu ini lebih lanjut di bawah.

peluang pekerjaan akauntan di Malaysia
Untuk menceburi kerjaya akauntan, pengetahuan berkaitan peluang pekerjaan akauntan di Malaysia yang ada bukan sahaja penting kepada mereka yang sedang mencari bidang yang hendak diceburi tetapi juga mereka yang sedang mengikuti pengajian dalam bidang perakaunan ini. Pengetahuan tentang kerjaya akauntan akan membantu para pelajar dalam membuat keputusan berkaitan pemilihan kerjaya dan berupaya menjadikan seseorang individu itu lebih yakin, bersemangat, sentiasa bermotivasi, berpandangan jauh, serta tabah menghadapi segala kesukaran.

Tugas seorang kerjaya akauntan adalah menyediakan data yang diperlukan untuk menilai aktiviti ekonomi masa kini serta masa depan individu, perniagaan, organisasi dan badan-badan kerajaan. Selain menyediakan penyata kewangan dan merekodkan urusniaga perniagaan, mereka juga mengira kos dan keuntungan, mengambil bahagian dalam memantau prestasi kewangan, strategi, cukai, dan pengurusan pekerja.

Apabila anda mula mempertimbangkan peluang pekerjaan akauntan di Malaysia dalam bidang perakaunan, mungkin semasa berada di tahun akhir pengajian anda berfikir bahawa anda hanya layak menjadi seorang akauntan sahaja. Memang benar anda boleh mendapat segulung ijazah dalam bidang perakaunan dan menjadi seorang akauntan umum, memandangkan ia merupakan salah satu daripada banyak pilihan yang sedia ada. Sebenarnya terdapat banyak peluang kerjaya dalam bidang perakaunan seperti pengauditan, pengurusan dasar, sistem maklumat, cukai, operasi komputer, dan lain-lain lagi.

Antara bidang utama bagi kerjaya akauntan adalah pengauditan, analisis bajet, kewangan, pengurusan perakaunan, dan percukaian. Audit merupakan teras bagi kerja perakaunan. Kerjaya pengauditan melibatkan tugas memeriksa lejar perakaunan dan penyata kewangan dalam perniagaan, organisasi dan sebagainya.

Seterusnya, seorang penganalisa bajet bertugas untuk membangun dan menguruskan pelan kewangan sesebuah organisasi. Bidang tugas ini sangat memerlukan kemahiran kuantitatif yang baik untuk tugas ini bersama-sama dengan kemahiran kerana ia melibatkan tugas rundingan.

Akauntan kewangan pula akan merujuk maklumat dari lejar am untuk menyediakan penyata kewangan. Mereka juga mengambil bahagian dalam keputusan penting yang melibatkan status kewangan sesebuah perniagaan, juga melibatkan penggabungan dan pengambilalihan, manfaat perkerja, perancangan dan unjuran kewangan dalam jangka masa yang panjang.

Selain itu, skop kerja sebagai seorang Pengurusan Perakaunan pula adalah menyumbang kepada keputusan mengenai belanjawan modal dan analisis perniagaan. Tugas utama mereka termasuklah analisis kos, analisis kontrak dan usaha untuk mengawal perbelanjaan. Juga sebagai penyumbang utama kepada keputusan perniagaan serta bekerja bersama-sama pengurus pemasaran dan kewangan untuk mengembangkan perniagaan.

Di samping itu, bidang tugas sebagai seorang akauntan cukai pula adalah menyediakan penyata cukai pendapatan untuk sektor korporat dan peribadi. Mereka juga bertanggungjawab dalam usaha untuk menyediakan  mengurangkan cukai. Mereka sewajarnya menguasai serta memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai ekonomi dan kod cukai.

Jenis-jenis kerjaya perakaunan juga merangkumi beberapa bahagian seperti firma perakaunan, sektor kerajaan, sektor korporat, dan juga sektor bebas. Firma  perakaunan terdiri daripada satu kumpulan akauntan bekerja dalam satu firma yang menyediakan perkhidmatan perakaunan kepada individu, perniagaan dan kerajaan.

Terdapat beberapa firma utama yang dominan dalam bidang ini. Kerjaya perakaunan awam akan memberi anda permulaan yang baik di mana anda boleh  menimba pengalaman sebelum mengorak langkah yang lebih jauh. Akauntan Kerajaan pula boleh bekerja di peringkat mana-mana jabatan kerajaan. Mereka bertugas sebagai menyediakan belanjawan, kos dan menganalisis inisiatif kerajaan.

Bagi sektor korporat pula kebiasaannya mempunyai seorang akauntan atau jabatan perakaunan yang menyediakan penyata kewangan, kos, mengendalikan cukai dan juga urusniaga utama. Manakala, bekerja sebagai akauntan bebas bermaksud menjana pendapatan melalui perniagaan anda sendiri.

Antara Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menyediakan Kursus Perakaunan peringkat Ijazah dan  Diploma adalah Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Islam Antarabangsa.

Perakaunan adalah intipati sesebuah perniagaan sama ada ia berbentuk pemilikan tunggal, perkongsian atau pun syarikat. Ia akan bergerak seiring dan berkembang mengikut rentak perniagaan. Justeru, mereka yang ingin menceburi bidang ini tidak perlu risau berkenaan ketandusan peluang pekerjaan. Selagi wujudnya perniagaan, selagi itulah peluang terbuka luas kepada mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidang perakaunan. pelunjuran Institut Akauntan Malaysia menunjukkan negara ini memerlukan antara 58 000 hingga 60 000 akauntan bertauliah pada tahun 2020.

Konklusinya, peluang kerjaya akauntan dalam bidang perakaunan sememangnya luas. Graduan berkelulusan perakaunan boleh menjawat jawatan akauntan di sektor awam dan swasta, juru audit, pendidik, pegawai bank, konsultan akaun, penasihat kewangan, dan lain-lain lagi. Selain itu, mereka yang berkelulusan perakaunan juga berpeluang menjawat jawatan tinggi dalam sesebuah organisasi atau pun syarikat seperti Ketua Pengarah Eksekutif, Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Jabatan, Bendahari, dan sebagainya. Hal ini kerana mereka yang berkelulusan bidang perakaunan berkelayakan dan biasanya sangat teliti dalam pengurusan kewangan, yang menjadi nadi kepada jatuh bangun sesebuah perniagaan.

Semoga perkongsian mengenai peluang pekerjaan akauntan di Malaysia ini bermanfaat kepada anda. Penjelasan terperinci di atas mungkin boleh menjadi sebab memilih kerjaya akauntan untuk kerjaya masa depan anda.
10:50 PG

Peluang Kerjaya Dalam Bidang Perhotelan Di Malaysia

Peluang kerjaya dalam bidang perhotelan di Malaysia untuk graduan Diploma Pengurusan Perhotelan sebenarnya amat luas dan banyak di Malaysia. Fungsi industri perhotelan adalah untuk membekalkan tempat kediaman bersifat sementara buat para pengunjung atau pelancong tidak kira dari dalam ataupun luar negara. Berdasarkan statistik yang diambil daripada Malaysian Association of Hotels (2013) mengenai jumlah hotel yang berdaftar di seluruh negara, sebanyak 2445 hotel berdaftar (163194  bilik) telah beroperasi di seluruh negara. Perkembangan sektor pelancongan di Malaysia membolehkan pertambahan bilangan pelancong dari luar negara datang ke Malaysia. Hal ini sekaligus, meningkatkan jumlah pelancong untuk mendiami hotel yang sedia ada dalam jangka masa yang pendek.
kerjaya dalam bidang Diploma Perhotelan

Mengikut statistik daripada Tourism Malaysia (2002) pula, sebanyak 47 peratus daripada  penginap hotel merupakan pelancong dari luar negara. Statistik ketibaan pelancong asing ke Malaysia menunjukkan peningkatan dari semasa  ke semasa.

Perkembangan sektor pelancongan turut menyebabkan peningkatan jumlah hotel dalam industri perhotelan itu sendiri. Selain itu, peluang perkerjaan yang banyak dalam industri perhotelan perlu dimanfaatkan oleh pengurus untuk memilih perkerja mereka yang berkualiti.

Menurut sumber yang diperolehi daripada World Travel and Tourism Council (WTTC) (2010), industri pelancongan dan hospitaliti negara telah mewujudkan 1.3 juta peluang pekerjaan pada tahun 2010 di mana jumlah ini adalah 11.9 peratus daripada kesemua jumlah pekerjaan di seluruh negara. Jumlah ini menunjukkan sektor pelancongan dan perhotelan menyumbang kadar peluang pekerjaan yang tinggi dan pemilihan pekerja yang betul-betul berkelayakan untuk berkerja adalah perlu.

Malaysia merupakan antara negara yang wajib dilawat oleh pelancong luar dan dalam negara pada tahun 2014 sempena Tahun Melawat Malaysia. Malaysia menduduki kedudukan 10 negara yang perlu dilawat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Malaysia mempunyai potensi untuk menjadi sebuah destinasi pelancongan yang terbesar di rantau Asia.

Di Malaysia, industri ini bermula pada zaman kesultanan Melayu Melaka apabila banyak  pedagang asing datang berdagang di pelabuhan Melaka. Pedagang asing dari China, Arab, Eropah dan negara-negara lain telah menjadikan pelabuhan Melaka sebagai tempat persinggahan sementara (motel) sebelum balik ke negara asal mereka.

Sejak tahun 1980 hingga 1990-an, industri perhotelan berkembang dengan pesat. Perkembangan yang paling ketara adalah pada tahun 1990-an apabila banyak syarikat hotel gergasi bertapak di Malaysia. Antara hotel antarabangsa yang mula beroperasi pada masa itu adalah Sheraton, Marriot, Ritz Carlton dan Regent (Karim, 2007).

Kini, pembangunan industri pelancongan di Malaysia adalah pada tahap yang membanggakan. Pembangunan industri pelancongan yang begitu pesat dewasa ini memerlukan  jumlah tenaga kerja yang besar bagi menyokong sektor-sektor perkhidmatan seperti perhotelan, restoran dan sebagainya. Sektor ini memerlukan pekerja yang mahir dan mempunyai tahap  pendidikan yang formal untuk menjamin kualiti perkhidmatan yang ditawarkan kepada  pelancong (Lockyer and Scholarios, 2005).

Bagi melatih tenaga kerja mahir dalam bidang  perhotelan, pelbagai institusi pengajian tinggi, politeknik dan kolej komuniti menawarkan program-program yang bersesuaian dengan prospek kerjaya dalam bidang diploma perhotelan di Malaysia seperti diploma perhotelan, diploma pengurusan pelancongan dan hospitaliti, diploma seni kulinari, dan diploma pengurusan acara yang mempunyai permintaan yang tinggi daripada segenap lapisan masyarakat.

Masyarakat sekarang amat cenderung untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang hospitaliti. Hal ini kerana graduan yang menamatkan pengajian dalam bidang hospitaliti dijangka akan menyumbangkan kepakaran mereka dalam sektor perhotelan.

Walaubagaimanapun, berdasarkan kajian literatur, kebanyakan graduan program tersebut kurang berminat untuk memasuki pasaran kerja dalam sektor-sektor perhotelan yang memerlukan tenaga kerja yang insentif (Chuang at al,. 2007). Hal ini didorong oleh minat mereka dalam membuat keputusan pemilihan kerja. Graduan  bidang pelancongan seperti perhotelan dijangka akan meninggalkan industri perhotelan secara  pra-matang iaitu mereka hanya berkhidmat di antara tiga hingga lima tahun (Chuang at al,. 2007). Selepas tempoh tersebut, kebanyakan graduan tersebut akan berhenti dari pekerjaan mereka.

Berdasarkan statistik yang diambil daripada laporan WTTC (2002), mengenai impak  pelancongan ke atas ekonomi dan pertambahan pekerjaan kepada negara, terdapat sebanyak 231 hotel di Sarawak iaitu sebanyak 11,616 bilik hotel boleh di dapati di Kuching, Sarawak sahaja.

Pengurusan sesebuah hotel yang baik adalah bergantung kepada kualiti perkerja sesebuah hotel tersebut. Maka, proses pengrekrutan dan penapisan perkerja perlu dilakukan dengan lebih efektif sebelum mengambil seseorang untuk berkerja. Kekurangan kemahiran dalam pengrekrutan menyebabkan matlamat untuk mendapatkan pekerja yang terbaik dalam industri hotel tidak tercapai (Lockyer and Scholarios, 2005). Pekerja yang berkemahiran dapat memudahkan serta memajukan organisasi untuk mencapai objektif mereka.

Konklusinya, industri perhotelan merupakan salah satu bentuk pelaburan yang masih segar di Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang memandang serius di dalam pembangunan industri pelancongan. Industri pelancongan ini telah dikenal pasti sebagai salah satu bentuk pelaburan yang boleh mendatangkan pendapatan besar dan lumayan kepada negara. Industri perhotelan merupakan salah satu komponen yang menyumbang kepada pendapatan serta pembangunan ekonomi negara. Peranan industri perhotelan telah diteliti bagi mendapatkan faedah kepada negara. Malahan, industri perhotelan telah mendapat banyak latihan daripada pihak yang berkaitan seperti kerajaan bagi menaiktaraf sektor perhotelan di negara Malaysia.
10:58 PG

Diploma Seni Kulinari Politeknik Pilihan Pelajar Lepasan SPM

Diploma Seni Kulinari Politeknik menjadi rebutan pelajar lepasan SPM. Fenomena industri hospitaliti, pelancongan dan kulinari adalah seusia dengan sejarah manusia itu sendiri. Mengikut sejarah dalam industri, pengurusan, kemahiran hospitaliti, dan kulinari diperolehi melalui program perantisan. Program hospitaliti, pelancongan dan kulinari tidak dianggap sebagai program pendidikan tinggi sehingga 1922.
Mohon tawaran biasiswa pelajar Malaysia >> DI SINI
Universiti Cornell adalah satu-satunya universiti pertama yang menawarkan ijazah sarjana muda dalam bidang rersebut. Penawaran program hospitaliti pertama pada tahun 1922 adalah berikutan permintaan pihak industri dan Persatuan Hotel Amerika agar standard atau kualiti perkhidmatan hospitaliti dipertingkatkan. Beberapa dekad kemudian iaitu sekitar 1960-an, pendidikan tinggi dalam bidang hospitaliti, pelancongan dan kulinari mula berkembang pesat di Amerika Syarikat dan di tempat lain. Pendidikan hospitaliti dan kulinari di Malaysia bermula pada tahun 1967.

Pembangunan awal dalam pendidikan hospitaliti, pelancongan dan kulinari di Malaysia berfokus kepada vokasional atau pendekatan sistem dwi Jerman yang merangkumi kerjaya perantisan dan pendidikan vokasional. 

Kini, program hospitaliti pelancongan dan kulinari telah pun ditawarkan pada peringkat kolej, politeknik, dan universiti. Walaupun sistem pendidikan tinggi Malaysia tidak memisahkan program yang berorientasikan akademik dan vokasional, kebanyakan pelajar yang memilih untuk mengikuti program pengajian ini adalah berasaskan pilihan kerjaya mereka. 

Walaupun, bidang hospitaliti, pelancongan dan kulinari merupakan satu disiplin akademik yang baru berbanding dengan disiplin lain namun, pendidikan hospitaliti, pelancongan dan kulinari ini telah berkembang dengan pesat untuk memenuhi kehendak semasa. Tidak hairanlah bidang Diploma Seni Kulinari Politeknik juga ada ditawarkan kepada pelajar lepasan SPM.

Pertumbuhan pesat industri pelancongan dan kulinari telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan hospitaliti. Sejajar dengan perkembangan industri, permintaan untuk tenaga kerja terlatih dan cekap juga meningkat. Bidang Diploma Seni Kulinari Politeknik adalah antara kursus yang awal ditawarkan di Malaysia.

Kini, isu utama adalah untuk memastikan tenaga kerja yang kompeten dapat disediakan bagi memenuhi kehendak perniagaan yang semakin kompetitif. Sebagai tindak balas, pendidikan hospitaliti, pelancongan dan kulinari di Malaysia telah dibangunkan dalam pelbagai reka bentuk dan objektif mengikut di mana program itu ditawarkan. 

Disiplin hospitaliti, pelancongan dan kulinari telah diterima pakai sebagai satu bidang yang sangat kompleks dan mengandungi kepelbagaian bidang. Hal ini telah menimbulkan impak yang kompleks dalam usaha untuk membina model konseptual kurikulum serta mengimplimentasikannya dalam kehidupan seharian.

Pendidikan di Politeknik telah mula diperkenal di Malaysia melalui penubuhan politeknik pertamanya, Politeknik Ungku Omar di Ipoh di bawah United Nations Development Plan pada tahun 1969. Pendidikan ini diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan pada tahun 1979 dan Pelan Induk Perindustrian Kebangsaan pertama (1985-1995). 

Kesemua perancangan termasuk perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan (1991), telah membolehkan penubuhan lebih banyak politeknik serta penambahan program pengajian bagi memenuhi keperluan pekerja separa professional dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan perkhidmatan.

Jemaah Menteri pada 26 Mac 2010 telah menimbang Memorandum Menteri Pengajian Tinggi (No. 198/2685/2010) dan bersetuju supaya ditubuhkan empat buah Politeknik Metro dalam RMKe-9 dan enam buah dalam RMKe-10. Sehingga kini terdapat 33 politeknik merentasi kesemua 14 negeri di Malaysia, dengan menggunakan kepakaran kira-kira 7,800 tenaga pengajar yang mendepani 92,000 orang pelajar melalui kira-kira 87 program pengajian yang ditawarkan.

Antara visi dan misi penubuhan politeknik adalah menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri, menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf, membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan, menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan, serta mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET. 

Selain itu, antara objektif penubuhan politeknik adalah untuk melonjakkan Politeknik sebagai salah satu institusi peneraju TVET dalam bidang latihan teknikal pada peringkat diploma dan ke atas, mengukuhkan kerelevanan dan responsive program pengajian di Politeknik terhadap kehendak pembangunan ekonomi Negara, menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan graduan berkualiti yang berdaya usahawan (enterprising), dan berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing, membina reputasi dan jenama baru yang mampu meletakkan Politeknik antara institusi pengajian terbaik Negara serta empelbagai dan meluaskan penawaran program yang mampu menarik pelajar ke Politeknik.

Bagi menyahut visi tersebut, Jabatan Pengajian Politeknik telah mewujudkan tiga kursus baharu iaitu pengurusan perhotelan, pelancongan dan seni kulinari bermula hujung tahun 2014 dan pertengahan tahun 2015. Pengarah Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulumnya, Zulkeply Abdul Samad berkata, tiga kursus baharu itu akan dilaksanakan di Politeknik Merlimau, Melaka dan Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Beliau berkata, penambahan program baharu itu bertujuan menampung keperluan semasa industri yang kian meningkat dalam bidang tersebut.

Diploma Seni Kulinari Politeknik
Semua program baharu itu akan dilaksanakan pada peringkat diploma iaitu Diploma Seni Kulinari Politeknik di Merlimau manakala program pengembaraan dan pelancongan di Politeknik Ibrahim Sultan. Sesi pengambilan pelajar untuk program Diploma Seni Kulinari Politeknik serta pengembaraan dan pelancongan akan bermula pada Jun tahun 2015 manakala pengurusan hotel bermula hujung tahun 2014. 

Menurut Zulkeply, setiap program baharu yang ditawarkan itu akan mengambil kira-kira seramai 40 orang pelajar pada setiap semester dengan tempoh tiga tahun untuk menamatkan pengajian. Dalam pada itu, beliau berkata, program yang ditawarkan di Politeknik Merlimau mendapat kerjasama kerajaan negeri Melaka bagi mempromosikan produk pelancongan di negeri tersebut.

Konklusinya, Diploma Seni Kulinari Politeknik diharapkan mampu meningkatkan prestasi ekonomi di Malaysia berdasarkan perkara-perkara penting yang terdapat dalam bidang kulinari itu sendiri yang meliputi aspek kulinari Asia,  pastri, bakeri, latihan chef, seni kulinari, pengurusan kulinari, kuisin gastronomi dan sains kulinari
10:59 PG

Biasiswa Diploma Kejururawatan (Nursing) UTAR

Biasiswa Diploma Kejururawatan (nursiing) UTAR - Yayasan Pendidikan UTAR ingin menubuhkan sebuah hospital pakar swasta di dalam kampus Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) di Kampar, Perak. Penubuhan hospital ini akan memenuhi keperluan perubatan tempatan dari bandar Kampar, pelajar-pelajar serta kakitangan kampus UTAR sendiri dan juga untuk seluruh Negeri Perak.