Permohonan IPG Lepasan SPM Kursus Perguruan (KPLSPM)

Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia akan mula dibuka lagi tahun ini.

Para lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam dipelawa untuk memohon program perguruan yang ditawarkan.

Program Latihan Perguruan

 • Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
 • Program Pelajar Cemerlang ke Universiti Terkemuka Luar Negara
 • Program Kembar Bahasa Perancis
 • Program Kembar Bahasa Jerman

READ: Permohonan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Lepasan SPM

Cara buat permohonan IPG Lepasan SPM secara online

Syarat Asas

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun
 • Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
 • Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 • Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat cemerlang dalam mana-mana tiga mata pelajaran dan sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Satu mata pelajaran yang lain serta;
  • Lulus Bahasa Inggeris
 • Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon.

Cara Memohon

 • Permohonan untuk memasuki Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSPM) ambilan tahun ini hanya boleh dibuat secara atas talian (online) melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia atau terus sahaja ke portal Permohonan Dalam Talian KPLSPM
 • Permohonan ini hanya boleh dibuat dengan menggunakan nombor pengenalan individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh Malaysia dengan bayaran sebanyak RM 6.00. Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor pin tersebut.
 • Calon dibenarkan mengemukakan hanya satu permohonan sahaja.
 • Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
 • Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
 • Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan temu duga dan juga tawaran ke IPG yang ditetapkan.

Ujian INSAK

 • Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temu duga.
 • Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada kedudukan pencapaian merit skor akademik, prestasi dan temu duga dan keputusan ujian INSAK.
 • Keputusan oleh Jawatankuasa Pemilihan adalah muktamad.

Ikatan Perjanjian

Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

Tarikh Tutup

Permohonan kemasukan Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM)

Maklumat

 • Maklumat di sini hanya ringkasan sahaja, sila rujuk laman web Permohonan Dalam Talian KPLSPM tahun ini.
 • Sila rujuk juga komen-komen di Permohonan Kursus Perguruan Lepas SPM KPLSPM sebagai panduan.
 • Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan KPLSPM ini, sila hubungi:

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar)
Telefon : 03 8884 1260/ 1254/ 1253/  1371/ 1235

URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu,
Sabah
Telefon : 088 236804

URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching,
Sarawak
Telefon : 082 258045

Source: eputra.com