Permohonan Program Sijil Bahasa Arab di MARSAH Johor

Permohonan Program Sijil Bahasa Arab di Marsah Johor. Kepada anda yang ingin belajar Bahasa Arab ini peluang baik untuk anda.

Tawaran mengikuti pengajian di Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) untuk program Sijil Asas Kemahiran Bahasa Arab dan Sijil Lanjutan Kemahiran Bahasa Arab.

Kepada yang berminat permohonan dibuka sekarang sehingga hujung tahun ini iaitu pada 14 Desimber 2012.

Kepada anda yang berminat anda bolehlah terus menghubungi Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
Jalan Gertak Merah,
80000 Johor Bahru,
Johor Darul Tak’zim Malaysia
Tel; 07-2232700/2263440
Fax: 07-2269485
Website: http://www.marsah.edu.my

Anda juga boleh menghantar permohonan online di sini BORANG PERMOHONAN ONLINE

English version

Application for Certificate Program in Marsah Johor Arabic. For those who want to learn Arabic is a good opportunity for you.

Offer to study at the College of Islamic Studies Johor (MARSAH) to program Basic Arabic Language Skills Certificate and Advanced Certificate in Arabic Language Skills.

To those interested in the application open now until the end of the year, on 14 Desimber 2012.

To those of you who are interested you can contact directly to the Johor Islamic Studies College (MARSAH)

College of Islamic Studies Johor (MARSAH)
Red snarl Road,
80000 Johor Bahru,
Malaysia Johor Darul Tak’zim
Tel: 07-2232700/2263440
Fax: 07-2269485
Website: http://www.marsah.edu.my

You can also submit an application online here APPLICATION FORM ONLINE