Mencari Penulis Artikel Blog Di Malaysia

Mencari penulis artikel untuk blog di Malaysia. Jika anda rakyat Malaysia, mempunyai masa terluang yang banyak dan minat menulis, anda adalah orang yang sedang kami cari untuk menjadi freelance penulis blog, artikel kami. Kami memerlukan penulis artikel untuk blog/website. Artikel anda harus senang difahami dan seronok dibaca oleh pembaca dan mesti disertai sumber yang jelas.

Jika anda adalah masih seorang pelajar dan ingin dapatkan wang saku/poket ini tentu amat sesuai untuk anda! Kami akan bayar RM20 – RM25 / artikel yang anda tulis. Tajuk artikel yang akan ditulis kami sediakan untuk anda.

mencari penulis artikel blog di Malaysia
Mencari Penulis Artikel Blog Malaysia

Syarat dan kriteria penulis artikel blog pendidikanmalaysia.com

1. Artikel berbahasa Malaysia yang senang, berinformasi dan menarik untuk dibaca
2. Tidak Copy Paste!
3. Boleh rewrite artikel luar negeri juga dalam negeri
4. Tidak menggunakan singkatan kata
5. Harus lulus Copyscape
6. Artikel yang disetujui tidak boleh di posting di tempat lain atau blog sendiri
7. Sertai sumber yang jelas
8. Tajuk akan kami berikan. Bayaran dibuat bila artikel siap ditulis.

Jika anda berminat sila kirim email anda kepada kami di alamat email kami sunduvan@gmail.com dengan judul PENULIS ARTIKEL disertai dengan biodata lengkap anda dan yang PENTING kepilkan (attached) contoh artikel anda. (tentu saja artikel contoh tidak akan kami siarkan jika tidak kami pilih sebagai penulis)

Penulis yang dipersetujui harus menulis artikel dari masa ke semasa dan email kepada kami. Bayaran kami bayar/bank-in setiap kali anda selesai menulis artikel.

Penulis Artikel Sambilan/tidak tetap/guest writer

Jika anda mempunyai hobi menulis dan ingin di siarkan di blog ini, sila kirimkan email anda ke sunduvan@gmail.com dengan judul #Penulis Artikel Sambilan disertai dengan artikel tulisan anda. Hasil tulisan yang diposting tidak akan dibayar, namun akan kami pasang link twitter atau facebook anda ataupun link blog kalian di akhir postingan. Atau ingin dibayar mari kita boleh dirundingkan.