Permohonan Pertukaran Guru 2018 (e-GTukar) Antara Daerah Dan Negeri

Permohonan pertukaran guru 2018 (e-GTukar) antara daerah, dalam daerah dan negeri akan dibuka bulan ini pada 18 Februari 2018. Guru yang bercadang untuk bertukar ke daerah lain atau negeri lain atas sebab-sebab tertentu bolehlah mengemukakan permohonan menggunakan portal yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Untuk memohon anda hendaklah menggunakan portal online yang disediakan. Pengguna terlebih dahulu perlu mendaftar akaun pengguna di portal yang disediakan.

Sila rujuk gambar di bawah untuk maklumat tambahan.

applikasi online permohonan pertukaran guru antara daerah dan negeri

Permohonan pertukaran guru 2018 pada bulan Februari  ini adalah yang pertama bagi tahun ini yang mana biasanya permohonan akan dibuka sekali sahaja.

Keputusan permohonan pula akan dikeluarkan sebanyak 3 kali seperti tahun-tahun yang lepas kecuali terdapat perubahan dan itu bergantung kepada budibicara pihak KPM.

Guru yang berhasrat  untuk bertukar bolehlah mengemukakan permohonan pada bulan Februari 2018 ini menggunakan applikasi e-GTukar online.

Read also: Permohonan Jawatan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)

Diharapkan maklumat permohonan pertukaran guru 2018 ini bermanfaat. Sila sebarkan kepada rakan-rakan yang lain untuk memanfaatkan kemudahan ini.