Tawaran Biasiswa Brunei Darussalam

Tawaran biasiswa Brunei untuk pelajar asing yang ingin sambung pengajian ke negara Brunei Darussalam untuk sesi pengajian bermula. Tawaran biasiswa ini terbuka kepada semua pelajar dari negara-negara angota ASEAN yang berminat dan layak.

Jika anda berminat anda boleh berhubung terus dengan committee yang menguruskan tawaran biasiswa Brunei 2019 tahun ini melalui pautan email applyPCSS2019@mfa.gov.bn atau memohon melalui sistem permohonan online mereka untuk lebih memudahkan anda.

Jika anda perlukan maklumat terkini, anda dinasihatkan untuk berhubung secara langsung dengan pihak Brunei Scholarship Committee melalui alamat email yang diberi di atas.

Layari link di bawah untuk maklumat lebih terperinci mengenai tawaran biasiswa Brunei Darussalam

Semoga bermanfaat