Semakan Permohonan Matrikulasi KPM 2015/2016

Berita terkini untuk para pelajar yang ada membuat permohonan untuk Matrikulasi KPM 2015/2016. Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2014 yang telah membuat permohonan Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran (KPM) sesi 2015/2016 boleh menyemak dan mengemas kini permohonan mereka.

Proses Semakan/Kemaskini
Semakan dan kemaskini permohonan matrikulasi ini boleh dibuat di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia;

Aplikasi Kemaskini Permohonan Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Sesi 2012/2013

Pelajar hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan atau angka giliran SPM untuk membuat memasuki aplikasi tersebut.
  
Proses semakan dan kemaskini ini dibuka bagi memberi peluang pelajar yang telah membuat permohonan mengemas kini atau membetulkan maklumat tertentu.

Tarikh Semakan dan Kemaskini
Semakan dan kemaskini permohonan matrikulasi ini boleh dibuat mulai minggu ke-2 bulan April 2015.

Pertanyaan lanjut
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi talian bantuan Bahagian Matrikulasi di 03 8884 4036 / 4083 / 4040 atau kunjungi laman web Bahagian Matrikulasi.

Talian bantuan ini boleh dihubungi dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari bekerja sahaja