Tanggung yuran IPT tapi jangan mansuh PTPTN

Bagi memperkasakan sebuah masyarakat yang berdaya saing yang bersifat glokal, keutamaan pendidikan perlu diberikan kepada pembinaan modal insan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Isu pendidikan tinggi yang selalu dimainkan adalah berkenaan isu pendidikan percuma. Apakah pendidikan percuma itu merupakan satu kemestian di peringkat ini sebagaimana di peringkat sekolah rendah dan menengah?

Berbalik semula kepada dasar kerajaan, sekiranya kerajaan ingin melahirkan tenaga mahir yang bersifat kompetitif dan komprehensif, maka pendidikan percuma seharusnya menjadi kemestian.

Antara usaha yang boleh dilakukan adalah melalui pemansuhan yuran pengajian kepada pelajar sebagaimana yang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah.
Perkara ini akan membuka ruang kepada pelajar untuk turut serta dalam proses pengajian tanpa halangan dari sudut pembayaran yuran pengajian.

Pemansuhan yuran pengajian pula tidak bererti para pelajar tidak memerlukan wang untuk sara hidup, oleh itu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) merupakan satu saluran yang relevan untuk digunakan oleh para pelajar yang tidak mampu.

Objektif PTPN adalah untuk memastikan pembiayaan yang efisien disediakan kepada pelajar yang layak mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi (IPT), selaras dengan hasrat kerajaan supaya tidak ada pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab kewangan.

Melalui pemansuhan yuran pengajian, PTPTN akan menjadi satu badan untuk menyediakan pinjaman kepada pelajar yang memerlukan wang untuk kos sara diri di IPT sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khaled Nordin.

Maka, penghapusan PTPTN secara total adalah suatu tindakan yang terlalu drastik yang hanya akan merugikan kebanyakan pihak.

Keterikatan PTPTN terhadap sumber kewangan yang disalurkan melalui KWSP memaksa badan tersebut mengenakan caj terhadap para peminjam.

Oleh itu, PTPTN harus berusaha untuk memastikan supaya peminjam hanya dikehendaki membayar berdasarkan jumlah sebenar pinjaman tanpa dikenakan caj perkhidmatan.

Untuk melaksanakan perkara ini, PTPTN harus mempelbagaikan sumber kewangannya daripada bergantung kepada sumber dana yang terhad dan berorientasikan keuntungan semata-mata.

Pemotongan terhadap jumlah pinjaman asal juga boleh dilaksanakan mengikut peratusan tertentu, berdasarkan keputusan yang diperolehi pelajar setelah tamat belajar.

Maka, perkara ini merupakan suatu perkara yang lebih realistik berbanding pemansuhan terus PTPTN.

Perkara yang harus difikirkan kini adalah kaedah untuk menghasilkan pelaburan yang bermanfaat kepada negara, memandangkan negara terbeban dengan hutang menjangkau RM400 bilion.

Oleh itu, selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP), pendidikan sebagai prospek pelaburan terbesar harus diberi perhatian dalam usaha untuk membentuk sebuah negara yang benar-benar memiliki keupayaan inovasi untuk melonjakkan satu harapan bagi membina sebuah negara maju.

Sebagai rumusan,kami ingin menyatakan pendirian mahasiswa Malaysia:
1. PTPTN tidak seharusnya mengenakan sebarang caj ke atas pembiayaan
pinjaman kerana ia akan membebankan mahasiswa kerana akan terus
berhadapan dengan bebanan hutang sejurus selepas graduasi
2. Berkenaan isu pendidikan percuma, kami berpandangan kerajaan
bertanggungjawab menyara hanya yuran pembelajaran di universiti. Namun begitu, kos sara hidup (makan,buku) mahasiswa harus menjadi tanggungjawab individu, bukan kerajaan. Kerajaan hanya perlu menambah subsidi yuran dari 75% kepada 100%
3. Mahasiswa cemerlang layak memohon biasiswa dan secara langsung seluruh kos sara hidup mereka akan dibiayai sepenuhnya. Ia akan menggalakkan persaingan secara sihat di kalangan mahasiswa.
4. Kerajaan tidak perlu membiayai yuran kepada pelajar di universiti
swasta (IPTS) kerana ia adalah pilihan individu dan mereka berhak
untuk memilih institusi pendidikan yang terbaik.

Mohamad Iqbal Ab Wahab merupakan presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa UIAM

Sumber: Malaysia Kini