Soal Selidik Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Untuk Orang Ramai

Soal Selidik Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Untuk Orang Ramai. Soal Selidik SAPS Bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pengguna mengenai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Sudah tentu apa-apa system yang dibangunkan pasti ada sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan adanya soalselidik ini kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dapat dikenalpasti dan diselesaikan seterusnya diperbaiki dari masa ke semasa.

Berikut adalah 2 tujuan utama soal selidik SAPS ini.

* Segala maklumbalas penting dan akan digunakan bagi meningkatkan serta memperbaiki mutu perkhidmatan.

* Segala maklumat yang diberi bagi tujuan soal selidik ini adalah rahsia.

Read also: Panduan Menggunakan SAPS Ibubapa

Oleh yang demikian orang ramai terutama pengguna SAPS dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawap soalan-soalan soal selidik ini.

Sila layari link ini untuk ke laman – Soal Selidik SAPS KPM

Kerjasama anda dalam menjawab dan melengkapkan soal selidik ini amatlah dihargai.